"Sınav Sonuçları" Etiketli Yazılar

OMÜ-YÖS Sınavı, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrencilerin (yabancı uyruklu öğrencilerin) girecekleri,... 
2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz birimlerinde öğrenim görmek isteyenlerin girecekleri ve sonuçlarını üniversitemize başvuruda...